EKO BZ

KAKO OPRAVIM EKO BRALNO ZNAČKO?

Za sodelovanje pri EKO bralni znački se odločim sam, saj ni obvezna. Prebrati moram 2 leposlovni knjigi (1. -3. razred) oz. 1 leposlovno in 1 strokovno knjigo ali članek (4.-9. razred)Knjigi poiščem na priporočilnem seznamu ali ju izberem sam. Članek z ekološko tematiko poiščem v časopisu ali reviji po svoji izbiri.

Vsebino knjig predstavim svojemu učitelju (1.-5. r.) oziroma knjižničarki (6. -9. r.) v obliki zapisa (likovni izdelek, plakat, obnova, razmišljanje v obliki spisa ali pesmi, miselni vzorec – format  papirja naj bo A3 ali A4) in pogovora (individualno ali v manjši skupini).

Bereš in poročaš lahko od 14. oktobra do 10. aprila.

Dodatne informacije o EKO bralni znački lahko poiščeš pri svojem učitelju, v šolski knjižnici (knjižničarki Andreja Nagode Burger in Barbara Podjed) ali vodjih projekta Ekologija (Bojana Gomboc, Aljoša Kolar).

Seznami priporočenih EKO naslovov za:

Uživajte pri poučnem branju.

(Visited 1.654 times, 1 visits today)