TUJEJEZIČNI BRALNI ZNAČKI

Učenci lahko sodelujejo pri različnih bralnih tekmovanjih oz. bralnih značkah, kjer berejo leposlovje v tujih jezikih. Predstavijo jim jih njihove učiteljice tujih jezikov, ki jim razložijo tudi navodila za sodelovanje.

Knjige za tujejezične bralne značke si učenci za 3 dni lahko izposodijo v šolski knjižnici.

V zadnjih dneh pred preverjanjem prebranega izposoja na dom ni več možna – knjige lahko berejo v knjižnici.

Pri pouku angleščine lahko učenci v šol. letu 2022/23 sodelujejo pri bralnem tekmovanju BOOKWORMS in EPI reading badge

Učenci 5., 7.-9. razreda sodelujejo pri Bookwormsovi bralni znački, učenci 6. razreda lahko sodelujejo pri obeh.

Knjige si učenci za 3 dni lahko izposodijo v šolski knjižnici.

V zadnjih dneh pred preverjanjem prebranega izposoja na dom ni več možna – knjige lahko berejo v knjižnici.

 

Pri pouku nemščine lahko učenci v šol. letu 2022/23 sodelujejo pri bralnem tekmovanju BOOKWORMS 

Knjige si učenci za 3 dni lahko izposodijo v šolski knjižnici.

V zadnjih dneh pred preverjanjem prebranega izposoja na dom ni več možna – knjige lahko berejo v knjižnici.

(Visited 303 times, 1 visits today)