Mega kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Letošnji cikel je tesno povezan z Mestnim muzejem Ljubljana. Osrednja tema 14. cikla Mega kviza je knjiga in zgodovina njenega nastanka in razvoja, od najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo knjige brez papirja.

Kiz lahko po registraciji rešujete na tej povezavi. Vsi, ki boste rešili vsaj en cikel vprašanj, sodelujete v nagradnem žrebanju. Posebno žrebanje bo tudi za reševalce celotnega kviza.

Natančnejše informacije o kvizu si preberite  v nadaljevanju tega članka.

Vabljeni k reševanju od doma.

Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Mestnim muzejem Ljubljana.

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, ki obsegajo pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza pripravimo priporočeno literaturo, mini strip in razpišemo likovni natečaj.

Ena od prebranih knjig s seznama virov za reševanje MEGA kviza velja tudi kot ena opravljena obveznost za bralno značko.

(Visited 16 times, 1 visits today)