Oktobra sva knjižničarki začeli z izvajanjem ur KIZ. Pri najmlajših učencih je knjižničarka med rednimi urami pouka obiskovala učence v matičnih učilnicah, jim predstavljala kvalitetne otroške knjige in jih spodbudila k njihovi izposoji. Četrtošolci so natančneje prebirali strip Pot knjige in se pogovarjali o prebranem, petošolci so spoznali pomen jezikovnih priročnikov in njihovo uporabo, s šestošolci smo se preizkusili pri reševanju Mega kviza, z devetošolci pa smo odkrivali skrivnosti citiranja in navajanja uporabljenih virov.

(Visited 10 times, 1 visits today)