Učenci predmetne stopnje, ki boste s poukom zaključili predčasno, prosim da komplete ustrezno urejenih učbenikov individualno vrnete v šolski knjižnici nekaj dni pred svoji odhodom pred ali po pouku.

Če kateri učbenik zaradi ocenjevanja še potrebujete, ga vrnete naknadno.

Če učbenike na dogovorjeni termin pozabite doma, jih čimprej individualno vrnite v šolski knjižnici.

Učbeniški komplet za naslednje šolsko leto se učencu izposodi in izroči, ko vrne vse izposojeno gradivo (knjige in učbenike) za tekoče šolsko leto.

Upravljavka učbeniškega sklada

Tudi izposojene knjige je potrebno vrniti pred odhodom na počitnice.

(Visited 16 times, 1 visits today)