V naslednjem tednu bomo učbenike vračali na razredni stopnji v Mostah. Razredničarke bodo učencem zato jutri, v petek, 17. 6. 2022, podale vsa potrebna navodila za ureditev izposojenih učbenikov in termine za vračilo.

Učenci, ki bodo pouk zapustili pred dogovorjenim vračanjem, torej pred 20. 6. 2022, naj ustrezno urejene učbenike vrnejo svojim razredničarkam.

Prvošolci, drugošolci in tretješolci imajo izposojena samo berila. V ponedeljek, 20. 6. 2022, jih vrnejo svojim razredničarkam. Pred vračanjem naj jih doma s pomočjo staršev odvijejo in po potrebi obnovijo navodila pred vračilom 1. triletje.

Četrtošolci imajo izposoje komplete s šestimi učbeniki. Vračali jih bodo v šolski knjižnici v ponedeljek, 20. 6. 2022. Vsak učenec bo vrnil svoj učbeniški komplet, ki ga pred tem doma ob pomoči staršev odvije in ustrezno uredi – navodila pred vračilom 4. r.

Šolski učbeniški sklad je brezplačen in koristen za vse učence naše šole. Samo s skupnim trudom in odgovornim ravnanjem bo vseboval lepo ohranjene učbenike.

Hvala za razumevanje in pomoč.

Upravljavka učbeniškega sklada

(Visited 49 times, 1 visits today)