Knjižna uganka

Vsaka knjižna uganka bo potekala 1 mesec. V knjižnici ali na spletni strani boste našli vprašanje, na katerega boste odgovorili do navedenega datuma in listek oddali v pripravljeno škatlo ali odgovor s svojimi podatki poslali na el. naslov.

Vsebina uganke bo primerna za različne starostne stopnje. Navezovala se bo na leposlovna in poučna dela, na zanimive in odmevne dogodke doma in v svetu, na pomembne obletnice in spominske dneve.

Izmed vseh oddanih (pravilnih) odgovorov bomo za vsako starostno stopnjo izžrebali po enega srečneža, ki bo prejel knjižno nagrado. Imena nagrajencev bodo objavljena na oglasni deski v šolski knjižnici.

Se vidimo v knjižnici oziroma se beremo na spletni strani šolske knjižnice!

(Visited 139 times, 1 visits today)