2024/25

Vsi učenci OŠ Komenda Moste so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Komenda Moste, zato si brezplačno izposodijo vse učbenike za šolsko leto 2024/25. Stroške izposoje učbenikov krije MVI. 

Zanje so dolžni skrbeti, zato jih pred začetkom pouka zavijte in podpišite. Pred vračilom morajo učbenike odviti in ustrezno obnoviti. Če bo vrnjen poškodovan ali uničen učbenik, bo zanj potrebno plačati ustrezno odškodnino (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, Uradni list RS, št. 12/20 čl. 12).

Učenci bodočih 6.-9. razredov izposojene učbenike prejmejo junija ob vračilu izposojenih učbenikov za tekoče šol. leto (razen izjem zaradi povečanja generacije ali menjave učbenikov). Učenci 4. in 5. razreda učbenike prejmejo v prvem tednu pouka (september 2024).

Učenci 1., 2. in 3. razreda septembra v šoli brezplačno prejmejo tudi delovne zvezke, katerih stroške nakupa krije MVI.

Seznam predlaganih delovnih zvezkov od 4. do 9. razreda, ki jih kupite starši, je potrdil Svet staršev OŠ Komenda Moste. V šolskem letu 2024/25 bodo učenci uporabljali učbenike, del. zvezke, učna gradiva in potrebščine, ki so navedeni v spodnjih seznamih:

Delovne zvezke in potrebščine kupite starši (navedene so v zgornjih seznamih). Za učence 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine.

Delovne zvezke in potrebščine kupite v knjigarnah ali preko spleta. Različni ponudniki so svoje ponudbe poslali v šolo. Ogledate si jih lahko na spodnjih povezavah. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je NEODVISEN od šole. Opravite ga SAMI pri  ponudniku, ki ga izberete.

(Visited 319 times, 9 visits today)