Virtualna knjižnica

Kot nam razloži Bibliotekarski terminološki slovar ima geslo virtualna knjižnica 2 pomena.

virtuálna knjížnica -e -e ž
1. knjižnične in informacijske storitve, ki omogočajo uporabo decentraliziranih elektronskih informacijskih virov s strojno, komunikacijsko in programsko opremo brez časovnih in prostorskih omejitev; sin. digitalna knjižnica (1), knjižnica brez zidov; prim. digitalna knjižnica (2), hibridna knjižnica, tradicionalna knjižnica
2. zbirka naslovov informacijskih virov na internetu, navadno zbranih in urejenih po strokovnih področjih

Zato bomo na tem spletnem mestu zbirali in  objavljali naslove informacijskih virov na internetu, ki so povezani s šolskimi knjižnicami, izobraževanjem, kulturo, branjem, otroki, najstniki …

V okviru šolske knjižnice -e -e ž (krat. ŠK) knjižnica, ki je predvsem namenjena učencem in učiteljem osnovnih ter srednjih šol, npr. osnovnošolska, srednješolska, gimnazijska knjižnica) in

knjižnice -e ž
1. ustanova, enota ustanove, ki sistematično zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo in informacije; sin. bukvarnica (2), knjigarna (2), knjigarnica (1)
2. sistematično zbrano in urejeno knjižnično gradivo; sin. biblioteka (1)
3. prostor ali stavba, kjer je urejeno in shranjeno knjižnično gradivo; sin. biblioteka (2)
4. gl. knjižna zbirka (1)

bomo poskusili opravljati del bibliotekarsko poslanstvo (sistematično zbiranje, obdelava, hranjenjea in posredovanje knjižničnega gradiva, informacij …) na daljavo.

Vir: Bibliotekarski terminološki slovar. Objavljeno na spletni strani https://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar?dictionaries=85&query=bibliotekarstvo&SearchIn=All, dne 19. 3. 2020 ob 10.05.

(Visited 333 times, 1 visits today)