Glavarjeva bralna značka

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve – Prežihove značke – so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Bralna značka (na splošno ali določena spominska bralna značka z imenom po pisatelju) spodbuja prostovoljno branje v prostem času kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice.

Bralna značka  se najbolj množično dogaja na osnovnih šolah v Sloveniji, vključenih je  70 % osnovnošolcev. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem zdomskem/izseljenskem prostoru.

Na OŠ Komenda Moste smo ob 300-letnici rojstva Petra Pavla Glavarja slovensko bralno značko poimenovali GLAVARJEVA BRALNA ZNAČKA.

Začne se na dan ZLATE KNJIGE (17. september) in konča na dan MLADINSKE KNJIGE (2. april).

Trkajevo vabilo k bralni znački

Dolžnosti sodelujočih pri bralni znački na OŠ Komenda Moste se razlikujejo glede na starost bralcev: 

6. -7. razred: 4 leposlovne knjige ali 3 leposlovne in 1 poučno knjigo (ni nujno s seznama) in 3 pesmi:

8. razred: 5 leposlovnih ali 4 leposlovne in 1 poučno knjigo(ni nujno s seznama) in 3 pesmi:

9. razred: 5 leposlovnih ali 4 leposlovne in 1 poučno knjigo (ni nujno s seznama) in 3 pesmi:

(Visited 2.996 times, 1 visits today)