Šolska knjižnica v Komendi deluje v dveh enotah, v Mostah in Komendi. Odprta je vsak dan pouka po objavljenem urniku:

v Komendi dela od 7. do 14. ure, razen četrtka, ko se odpre ob 9. uri,

v Mostah je odprta po objavljenem urniku.

Izposoja poteka po šolskem in knjižničnem redu OŠ Komenda Moste.

(Visited 385 times, 1 visits today)