US

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom izposodi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Izposoja je brezplačna.

Junija učenci domov prinesejo sezname potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.

Upraviteljica učbeniškega sklada učence ob izposoji učbenikov obvesti, da:

  • morajo vsak učbenik obvezno zaviti,
  • se vanj podpisati,
  • izposojenih učbenikov ne uporabljajo kot delovnih zvezkov (v njih ničesar ne vpisujejo) in
  • z njimi delajo tako, da bodo ob vrnitvi konec šolskega leta taki, kot so bili ob prevzemu.

Če učenci teh napotkov ne upoštevajo in zato vračajo uničene učbenike, bodo morali kupiti novega. Enako velja, če učenec izposojeni učbenik izgubi – kupiti mora drugega.

Učbeniki US so namenjeni večletni uporabi.

Kršitve pravil bomo spremljali in v skladu z njimi tudi ukrepali.

Upravljavka US
Andreja Nagode Burger

(Visited 75 times, 1 visits today)