Seminarska

Pred začetkom pisanja seminarske naloge

Za referat ali seminarsko nalogo si izberemo temo, ki se nam zdi zanimiva in o kateri bi radi izvedeli kaj več. Lahko nam jo določi tudi učitelj.

Najprej razmislimo, kaj o temi že vemo in kaj si želimo še izvedeti, potem pa s pomočjo zbranih ključnih besed začnemo zbirati informacije. Naše delo se bo začelo v knjižnici (šolski, splošni, potujoči …), kjer si bomo s pomočjo ključnih besed izbrali ustrezno literaturo. V pomoč so nam lahko preverjene spletne strani, COBISS, muzeji, galerije …

Po pregledu literature, pri čemer si pomagamo z navodili za rabo poučne literature v šolski knjižnici, si izpišemo iskane podatke. Vedno si hkrati prepišemo tudi podatke o uporabljeni literaturi, saj jo bomo morali navesti na koncu seminarske naloge ali referata.

Ko začneš s pisanjem seminarske naloge, si pomagaj z zbranimi informacijami v prispevku Kako napišem seminarsko nalogo (klikni nanj in ga odpri)

Na koncu pisnega izdelka moramo natančno navesti tudi vire in literaturo, ki smo jo uporabili pri svojem delu. Viri in literatura sodijo v pisnem delu v posebno poglavje. Razvrščeni morajo biti po abecedi avtorjev. Pri njihovem navajanju je najpomembnejše, da pravilno navedemo vse bibliografske podatke/elemente, ker je le tako mogoča natančna prepoznava (identifikacija) vira. 

Pri navajanju virov za tvojo  seminarsko nalogo ali referate si pomagaj z navodili za poenostavljeno navajanje virov.

Veliko uspeha pri pisanju!

(Visited 148 times, 1 visits today)