Knjižnično gradivo je v obeh enotah dostopno v prostem dostopu. V obeh enotah šolske knjižnice je ločeno  na:

 • gradivo za učence
 • gradivo za učitelje
 • referenčno zbirko
 • periodiko
 • medioteko

Znotraj teh skupin se knj. gradivo deli po starosti in po vsebini.

1. Leposlovje za učence je razvrščeno po starostnih stopnjah:

 • C – CICIBANI – 1.-3. razred
 • P – PIONIRJI – 4.-6. razred
 • M – MLADINA – 7.-9. razred

2. Strokovna oziroma  poučna literatura za učence in učitelje je ločeno razvrščena po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija):

 • 0 Splošno. Knjižničarstvo
 • 1 Filozofija. Psihologija
 • 2 Verstvo
 • 3 Družbene vede. Šolstvo. Etnologija
 • 5 Naravoslovne vede.
 • 6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika
 • 7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport
 • 8 Jezikoslovje. Književnost
 • 9 Zemljepis. Zgodovina. Biografije

Glavne skupine se znotraj določene stroke po desetiškem načelu delijo na ožja področja. Npr.:

1           Filozofija.
159. 9  Psihologija.
17         Etika.

3. Referenčna zbirka zajema vse obsežnejše in vsebinsko zahtevnejše strokovno gradivo, ki se ne izposoja na dom.

4. Periodika sestoji iz serijskih publikacij (revij, časopisov …) za učitelje in učence.

5. Medioteka zajema CD in DVD, ki so namenjeni izposoji učiteljev.

(Visited 439 times, 1 visits today)