Cilji

I. TRIADA

  • Učenec pridobiva prve samostojne izkušnje v šolski knjižnici.
  • Učenec se navaja na vzdušje knjižničnega prostora, spoznava njeno ureditev in se uči pravilnega obnašanja v knjižnici.
  • Seznani se s postopkom izposoje in vračanja gradiva.
  • Spozna starostni stopnji ustrezen leposlovni in poučno znanstveni knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo.
  • Ob koncu prve triade postane učenec tudi samostojen bralec in odgovoren uporabnik knjižnice.
  • Zna uporabljati osnovne storitve v knjižnici.
  • Knjižničar ga z različnimi oblikami in metodami dela motivira za branje.

II. TRIADA

  • Učenec nadgrajuje znanje, pridobljeno v prvi triadi.
  • Knjigo spozna kot najosnovnejši medij v šolski knjižnici.
  • Spozna pot od knjige do ustvarjalca do uporabnika.
  • Seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za identifikacijo.
  • Učenec poleg primarnih informacijskih virov začne postopoma spoznavati sekundarne informacijske vire. Seznani se z njihovimi oblikami, namembnostjo in vsebino. Za iskanje informacij uporablja različne iskalne zahteve.
  • Od referenčnih virov zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

III. TRIADA

  • Učenec spozna vlogo in pomen informacij v sodobni družbi.
  • Razlikuje med podatkom in informacijo.
  • Pouk je usmerjen k razumevanju izbora iskalne strategije in poznavanju virov za splošno, specialno in tekoče informiranje.
  • Učenec razširi znanje z lokalnimi podatkovnimi zbirkami in globalnim informacijskim omrežjem.
  • Uporablja bibliografske in nebibliografske zbirke podatkov.
  • Učenec spozna različne tipe knjižnic, z namenom, da pridobi točno določeno informacijo.
  • Za potrebe raziskovalnega in projektnega dela učenec spozna pojme CITAT, CITIRANJE IN REFERENCA.
  • Zna uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov in določiti njihovo lokacijo.
  • Ob koncu tretje triade postane samostojen uporabnik knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
  • Oblike KIZ bomo prilagajali novostim.

 

(Visited 108 times, 1 visits today)