Dnevni arhiv: 5. oktobra, 2020

Čestitke vsem učiteljem

Na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi je UNESCO 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev. Tako že 27 let na ta dan obeležujemo dogodek, ko so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) v Parizu leta 1966 sprejeta Priporočila o položaju učiteljev. Ta veljajo še danes in govorijo o pravicah in dolžnostih učiteljev, o položaju, ki bi ga sistemsko glede na pomembnost dela morali imeti v družbi, ter – kar je zlasti pri nas v teh časih zelo aktualno – o odgovornosti posameznih vlad, da učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovati pri oblikovanju odločitev, povezanih z vzgojno-izobraževalnim sistemom. Leta 1997 so bila sprejeta tudi priporočila o položaju pedagoškega osebja v visokem šolstvu in z obeleževanjem svetovnega dneva učiteljev se spominjamo tudi tega dogodka.

Letošnji 5. oktober obeležujemo v času, ko je naš vzgojno-izobraževalni sistem postavljen pred izjemne ovire, in to ne le zaradi velikih izzivov, povezanih z izbruhom virusa covid-19, kot so zapiranje šol, nenaden prehod k šolanju na daljavo, povečevanje učnih vrzeli in socialnih razlik, pojav številnih osebnih stisk, zdravstvenih tveganj … 

vir: Ob 5. oktobru, svetovnem dnevu učiteljev 2020. Objavljeno na spletni strani: https://www.sviz.si/ob-5-oktobru-svetovnem-dnevu-uciteljev-2020/ dne 5. 10. 2020 ob 6.30

Komentarji so izklopljeni za Čestitke vsem učiteljem

Uvrščeno v Novice