Splošnoizobraževalne ali krajše splošne knjižnice so knjižnice, ki s s svojo dejavnostjo skušajo zadovoljiti potrebe in želje po knjižnično-informacijskih storitvah vseh starostnih in interesnih skupin. 

V Komendi imamo svojo enoto Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Čestitke kolegicam in kolegom ob njihovem prazniku.

vir

Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradivaPetina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa jih knjižnične storitve uporablja več kot polovica. Knjižnice so fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanj, informacijska središča lokalnih skupnosti, prostori druženja, socialnega mreženja ter demokratičnega sooblikovanja družbe

Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v inovativnost in proaktivnost, povezovanje v okolju, trajnostni razvoj, posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih storitev, v pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

vir: Povzeto po prispevku Dobrodošli v slovenskih splošnih knjižnicah! Objavljeno na spletnem mestu https://www.knjiznice.si/

(Visited 5 times, 1 visits today)