Obveščamo vas, da je osnovnim šolam, srednjim šolam ter zavodom za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami tudi v tem šolskem letu omogočena izposoja e-knjig za domače branje na portalu sBiblos (https://www.sbiblos.si/). E-knjige za domače branje v šolskih knjižnicah so namenjene učencem tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, dijakom srednjih šol ter učiteljem.

Uporaba portala sBiblos je za knjižnice osnovnih ter srednjih šol brezplačna, plačnik stroškov izposoje je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. sBiblos je povezan s sistemom COBISS, zato je uporaba portala omogočena šolam, ki imajo svoje knjižnice vključene v sistem COBISS, torej tudi našo šolski knjižnici. Dostop do portala je mogoč z AAI-prijavo ali uporabniškim imenom in geslom preko izkaznice šolske knjižnice.

Vprašanja in odgovore v zvezi z uporabo, delovanjem in dostopom do sBiblosa ter posnetke izvedenih spletnih seminarjev in navodila za uporabo najdete na povezavi: https://www.sbiblos.si/pogosta-vprasanja.

vir: sBiblos na voljo tudi v letošnjem šolskem letu. Objavljeno na spletnem mestu: https://novice.sio.si/2023/09/18/sbiblos-na-voljo-tudi-v-letosnjem-solskem-letu/

(Visited 11 times, 1 visits today)