Spoštovani učitelji,

iskrene čestitke ob vašem dnevu.

UNESCO je 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev leta 1994, da bi predstavil in poudaril poslanstvo učiteljev in njihove dosežke v vzgoji in izobraževanju. Na ta dan je bil leta 1966 v Parizu na medvladni konferenci, ki sta jo organizirala Unesco in ILO (mednarodna organizacija dela), sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev. Ta priporočila veljajo še danes.

(Visited 19 times, 1 visits today)