Maja 2023 sta Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Pedagoški inštitut predstavila prve rezultate mednarodne raziskave PIRLS 2021 za Slovenijo, katere namen je preverjanje bralne pismenosti učenk in učencev konec 4. razreda. Raziskava je pomembna, saj meri ključno kompetenco za učenje in je temelj vseh drugih pismenosti.

Video je nastal na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektorju za kakovost in analize na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, v okviru projekta Analitsko središče, ki se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost.

vir: Pogled na rezultate mednarodne raziskave PIRLS 2021 | SIO Novice, dne 2.. 9. 2023

(Visited 7 times, 1 visits today)