Učenci so v veliki večini vrnili izposojene učbenike za končano šolsko leto in ob tem v izposojo prejeli učbeniškega komplete za naslednje leto šolanja. Ob izposoji so dobili navodila, kaj je potrebno s prejetimi učbeniki narediti:

najprej naj se obvezno podpišejo na notranjo stran zadnje platnice, potem pa učbenike v miru pregledajo, po potrebni obnovijo, obvezno zavijejo in na ovitek nalepijo etiketo z imenom, priimkom, razredom in oddelkom.

Morebitne napake pri izposoji in spregledane večje poškodbe pri izposojenih učbenikih naj učenci pridejo povedat in pokazat šolskima knjižničarka v prvem tednu pouka, torej med 4. in 8. septembrom 2023.

Tudi tisti, ki še niste vrnili izposojenih učbenikov ali knjig, šolsko knjižnico obiščite pred ali po pouku v začetku septembra.

Hvala za razumevanje in sodelovanje pri vzdrževanju urejenih učbenikov učbeniškega sklada.

(Visited 30 times, 1 visits today)