Iščeš prosto knjigo?

Iščeš prosto knjigo?

Če v knjižnicah zaman iščeš knjigo za domače branje, si izposodi e knjigo na sBiblosu. Vse potrebne informacije najdeš tukaj. Izmed objavljenih 187 e-knjig, jih 100 spada v kategorijo e-knjig za osnovne šole ter 102 v kategorijo e-knjig za srednje šole, ki so...