Bralne dejavnosti in projekti

V obeh enotah šolske knjižnice OŠ Komenda Moste se trudimo učence z različnimi načini in metodami pritegniti k branju in k dejavnostim po njem. S posameznimi generacijami sodelujemo pri različnih bralnih projektih:

Knjižničarki sva tudi mentorici interesnih dejavnosti, ki bralce, knjige, branje in dejavnosti po le-tem postavljajo na prvo mesto:

(Visited 11 times, 1 visits today)